تبلیغات
سید احمد الحسن وصی و رسول امام مهدی یمانی موعود - مهدیون چه کسانی هستند ؟ ( المهدیین من هم ؟ )

 

در شمار زیادی از احادیث آمده است که مهدیین همان اهل بیت دوازده امام می باشند

1-قال الحسین بن علی بن أبی طالب علیهما السلام منا اثنا عشر مهدیا أولهم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب وآخرهم التاسع من ولدی، وهو القائم بالحق
(بحار الانوار /جزء 36 / صفحة [385])

2-   عن سماعة بن مهران قال: كنت أنا وأبو بصیر ومحمد بن عمران مولى أبی جعفر بمنزل بمكة (1) فقال محمد بن عمران: سمعت أبا عبد الله علیه السلام

یقول: نحن اثنا عشر مهدیا، فقال له أبو بصیر: تالله لقد سمعت من أبی عبد الله علیه السلام فحلف مرة أو مرتین أنه سمع ذلك منه
(بحار الانوار /جزء 36 / صفحة [398])

واما روایتی که تعداد مهدیین را در دوازده نفر محدود می کند یعنی ما بیشتر از دوازده مهدیین نداریم

الهمدانی، عن ابن عقدة، عن أبی عبد الله العاصمی، عن الحسین ابن القاسم بن أیوب، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ثابت بن الصباح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول: منا اثنا عشر مهدیا مضى ستة وبقی ستة یضع الله فی السادس ما أحب
(بحار الأنوار / جزء 51 / صفحة [145] )
برچسب ها: مهدیین، مهدیون، المهدیون، احمد الحسن، سید احمد الحسن، بحارالأنوار، اهل بیت، تعداد مهدیین، مدعی یمانی، جریان مدعی یمانی،  
دنبالک ها: صفحه نخست،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 20 بهمن 1391 توسط سید احمد الحسن