تبلیغات
سید احمد الحسن وصی و رسول امام مهدی یمانی موعود - حکم نوشتن وصیت قبل از مرگ ( هل کتابة الوصیة فی لیلة الوفاة واجبة ؟)

 
آیا وصیت نوشتن قبل از مرگ واجب است ؟؟؟؟

هل کتابة الوصیة فی لیلة الوفاة واجبة ؟؟؟

جریان مدعی یمانی در توجیه وصیت پیامبر در شب وفاتش می گویند مگر ممکن است پیامبر اکرم عمل واجبی ( نوشتن وصیت ) را ترک کرده باشند ؟

فی تفسیر العیاشی، عن أحدهما (علیهما السلام): فی قوله تعالى كتب علیكم إذا حضر الآیة، قال (علیه السلام) هی منسوخة نسختها آیة الفرائض التی هی المواریث.

در تفسیر عیاشی آمده است (عن احدهما یعنی یکی از امامان باقر یا صادق علیهما السلام)در رابطه با کلام خداوند ان ترک خیرا..... فرمودند :این آیه توسط آیه ارث منسوخ شده است.

 البته این کلام در جایی است که بگوییم این آیه در اول بر وجوب دلالت می کرد که الان این وجوب نسخ شده است ودر حالی که می بینیم علماء از همان اول حکم به عدم وجوب کرده اند:

علامه طباطبایی در تفسیر خود فرموده اند :

مما یوهن الدلالة على الوجوب و العزیمة فإن الأنسب بالوجوب أن یقال: حقا على المؤمنین، و كیف كان فقد قیل إن الآیة منسوخة بآیة الإرث، و لو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب و أصل المحبوبیة و لعل تقیید الحق بالمتقین فی الآیة لإفادة هذا الغرض.

ترجمه:

لكن از آنجا كه همین كلمه را مقید به (متقین ) كرده دلالت بر وجوب را سست مى كند، براى اینكه اگر وصیت تكلیفى واجب بود، مناسب تر آن بود كه بفرماید: (حقا على المومنین )، و چون فرموده : (على المتقین )، میفهمیم این تكلیف امرى است كه تنها تقوى باعث رعایت آن میشود و در نتیجه براى عموم مؤ منین واجب نیست ، بلكه آنهائى كه متقى هستند برعایت آن اهتمام میورزند.

طبقه بندی: بررسی ادله اثبات سید احمد الحسن، 
برچسب ها: وصیت، حکم نوشتن وصیت، واجب، مستحب، پیامبر اکرم، شب وفات، کتابة الوصیة،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 21 بهمن 1391 توسط سید احمد الحسن