تبلیغات
سید احمد الحسن وصی و رسول امام مهدی یمانی موعود - چند سوال ساده از پیروان احمد الحسن ( تحدی لکل القواطع )

 

یا مهدی ادرکنی

تحدی لکل القواطع

 قد مرَّ أکثر من أربعین یوما و لم یجب أحد من هولاء القواطع

 نکته : جماعت احمد اسماعیل القاطع بدل ما یجیبون علی الأسئله قاموا بإجابات سخیفه و شتم علینا و علی مراجعنا وعلی کل متتبع أن یری ماذا قالوا فی التعلیقات ! و یری مستواهم !

 

فعلیهم أن یتأملوا فی ما نقوله لهم والله لا نرید إلا الإصلاح و الهدایة للجمیع ، والله علی ما أقول شهید .

 

و فی الأخیر : أقول لکم ، أن مذهبکم الذی تمسکتم به لا یستقیم حتی علی روایة واحدة صریحه و مع ذلک تسرون علی ما تقولون فنحن بلغنا و علیکم الأخذ و الله هو العلیم الخبیر .

 

1 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی إبن المهدی ؟

 ترجمه : اگر بتوانید یک روایتی بیاورید که بگوید یمانی پسر حضرت مهدی می باشد.

2 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی من البصرة ؟

 ترجمه : اگر بتوانید یک روایتی بیاورید که بگوید یمانی از بصره می آید.

3 – أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی هو اول المهدیین ؟

 ترجمه : اگر بتوانید یک روایتی بیاورید که بگوید یمانی اول مهدیین می باشد.

4 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی هو احمد المذکور فی الوصیة ؟

 ترجمه : اگربتوانید یک روایتی بیاورید که بگوید یمانی همان احمد است که در روایات آمده است.

5 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی هو امام الثالث عشر ؟

 ترجمه : اگر بتوانید یک روایتی بیاورید که بگوید یمانی امام سیزدهم می باشد .

6 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی هذه شمائله ؟

 ترجمه : اگر بتوانید یک روایتی بیاورید که بگوید یمانی این شکل و شمائل را دارد.

7 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی هو الذی یبایع بین الرکن والمقام ؟

 ترجمه : اگر بتوانید یک روایتی بیاوریدکه بگوید یمانی همان شخصی است که بین رکن و مقام بیعت می کند.

8 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی من ذریة المهدی ؟

 ترجمه : اگربتوانید روایتی بیاورید که بگوید یمانی از ذریه حضرت مهدی می باشد.

9 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی هو الخلیفه بعد المهدی ؟

 ترجمه : اگر بتوانید روایتی بیاورید که بگوید یمانی خلیفه بعد از حضرت مهدی می باشد.

10 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی عنده إتصال مع الامام المهدی فی زمن الغیبة ؟

 ترجمه : اگر بتوانید روایتی بیاورید که بگوید یمانی در زمان غیبت با امام زمان در ارتباط است .

11 - أذا أتیتم بروایة واحدة صریحة تقول أن الیمانی یعرف بالمنام أو الإستخارة ؟

 ترجمه : اگر بتوانید روایتی بیاورید که بگوید یمانی به وسیله خواب و یا استخاره شناخته می شود.

والله العظیم إذا أتیتم بروایة واحده ولو ضعیفة السند تقول بوضوح بأحد هذه الدعوات فأنی سأصبح أحدا منکم !!!

 

والله العظیم لو وجدتم روایة واحدة فی هذه الدعوات ! و أنا أعرف جیدا أنکم

 

ستأتوننی بروایات و ستفسرونها برأیکم السقیم و تضعونها هنا ....

 

       أرید جوابا ولو لواحد من هذه السوالات ؟؟؟ روایة واحدة صریحة ؟؟؟

 

                               لا أرید روایات لاذکر فیها للیمانی !

طبقه بندی: اعتقادات فرقه، 
برچسب ها: احمد الحسن، یمانی موعود، جریان مدعی یمانی، پیروان أحمد الحسن، أحمد اسماعیل گاطع، انصار امام مهدی، المهدیون،  
دنبالک ها: احمد الحسن صفحه نخست،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 دی 1392 توسط سید احمد الحسن