تبلیغات
سید احمد الحسن وصی و رسول امام مهدی یمانی موعود - زمانی که دیدم احمد الحسن از گوشی موبایل بیرون آمد

 
در این بخش ( افسانه های انصار شیطان ) بنا داریم شما همراهان سایت را با جدیدترین مکاشفات و خواب هایی که فریب خوردگان جریان مدعی یمانی در اثر تلقینات و تقویت قوه خیالپردازی ، برایشان حادث می شود آشنا نماییم . 

یکی از حربه های تبلیغی احمد الحسن تأکید بر خواب است و جایگاه خواب امروزه در بین پیروان این جریان یک اصل اساسی در اعتقاد به احمد الحسن می باشد و گویا هر فردی در بین این فریب خوردگان خواب نماهایش و قوه تخیلاتش بیشتر باشد ایمانش بیشتر است .

بر طبق آنچه در عملکرد منحرفان جریان مدعی یمانی مشاهده شده است به جرأت می توان گفت با تقواترین مریدان احمد الحسن کسی است که پرخواب تر باشد .

آنچه در زیر مشاهده می نمایید یکی از ده ها خواب ها و یا به تعبیر صحیح تر خیالپردازیهایی است که پیروان احمد الحسن در محافل خود نقل می کنند و سعی بر آن دارند با نقل این نوع افسانه ها ، مهر تأییدی بر مراد شیطانی خود بزنند و افراد بیشتری را از کانال احساسات ، جذب این جریان منحرف نمایند . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل بدون دخل و تصرف از یکی از محافل خصوصی جریان مدعی یمانی : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحیم

این مکاشفه برای  همسر یکی از برادران هست که برای شما می گویم .
همسر یکی از انصار برای من تعریف می کرد یک روز عصر  صدای مبارک سید ع ( منظور احمد الحسن می باشد ) را تو حیاط خونه گذاشته بودم امام احمد داشت بلند سخنرانی میکردن همسرش یه دفعه می‌بینه که خود سید ع از گوشی میاد بیرون دست مبارکش را روی دست همون برادرمان میزاره و خانم از سید ع میپرسن آیا شوهر منم تو لشگر هست سید ع می‌فرماید بله وبعد صحنه تمام میشه و جالب اینجاست بعد از کشف همان جای دست سید ع روی دست برادرمان بوی خوشی میگیره و تا چند روز می‌مونه وحده وحده وحده


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همراهان گرامی سایت حدیث مفصل بخوانند از این مجمل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبقه بندی: افسانه های انصار شیطان، 
برچسب ها: خواب، احمد الحسن، امام یمانی، سید احمد الحسن، یمانی موعود، جریان مدعی یمانی، مکاشفات،  
دنبالک ها: صفحه نخست سایت جریان مدعی یمانی ( احمد الحسن )،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 خرداد 1394 توسط سید احمد الحسن